Solution Graphics

J.Ch. Professional Services

1945 Dundas St East Unit #207

Mississauga, ON L4X 2T8

Phone: (905) 602 9344

Follow Us on Facebook

G1, G2, G - Wymagania

Jak zdobyć prawo jazdy kategorii G w 3 krokach:

Test na Prawo Jazdy kategorii G
(informacje dla osób z ważnym polskim Prawem Jazdy,które zamierzają ubiegać się o Prawo Jazdy w Ontario)

Dla kierowcy z ważnym Polskim Prawem Jazdy powyżej dwóch lat praktyki:

 • Potrzeba uzyskać zaświadczenie z Urzedu Komunikacji w miejscu zamieszkania zawierające informacje
  o wiarygodności Prawa Jazdy
 • Przetłumaczyć powyżej wymienione zaświadczenie wraz z orginalnym Prawem Jazdy u tłumacza
  do tego upoważnionego na terenie Ontario , który jest zrzeszony w (A T I O ).
  Kontakt do tłumacza w szkole
 • Przygotować sie do testu teorytycznego na kategorię G1, można zdawać test pisemny w języku polskim.
  Koszt testu G1 wraz opłatą za 5 lat ważnosci Prawa Jazdy wynosi $85.
  Ważny polski Paszport będzie wymagany przy aplikacji
 • Po zdaniu testu teorytycznego dostajemy kategorię G1 z którą to możemy tylko prowadzić pojazd
  w obecności osoby z prawem jazdy kategorii G (osoba ta musi mieć conajmniej 4 lata praktyki )
 • Ze wzgledu na polskie Prawo jazdy możemy ubiegać się o kat G bez czekania jednego roku ( tylko jedno podejscie
  do egzaminu na kategorię G ).
  Jeśli z jakiegoś powodu nie czujemy się na siłach podchodzenia do kat G,
  można podejść do egzmainu na kat G2 .

Dla kierowcy z ważnym polskim Prawem Jazdy poniżej dwóch lat praktyki,
ale nie mniej niż jeden rok:

 • Wystarczy tylko przetłumaczyć polskie Prawo Jazdy u tłumacza
 • Zdać test pisemny G1
 • Bez czekana jednego roku można podejść do egzaminu praktycznego na kat G2

Zalecamy staranne przygotowanie się do wszystkich egzaminów.
Po więcej informacji i ustalenie terminów lekcji przygotowujących do powyższych egzaminów proszę do nas dzwonić na numer (905) 602 9344 lub kontaktować się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Test na Prawo Jazdy kategorii G1

Wymagania:

 • musisz mieć skończone 16 lat
 • przejść pozytywnie badanie wzroku
 • zdać egzamin teoretyczny (poniżej lista tematów z egzaminu teoretycznego)
 • sygnalizacja świetlna, kierująca ruchem
 • znaki drogowe
 • ogólne informacje o dokumencie: Driver's Licence (prawo jazdy)
 • pasy bezpieczeństwa
 • limity prędkości
 • omijanie i wyprzedzanie innych pojazdów na drodze
 • poruszanie się na drodze z innymi uczestnikami ruchu drogowego
 • pojazdy uprzywilejowane
 • zasady panujące na drogach różnej kategorii
 • zasady prowadzenia pojazdu
 • zasady używania reflektorów w samochodzie
 • przypadki zawieszenie prawa jazdy
 • zgłaszanie informacji o wypadkach
 • dozwolone limity poziomu alkoholu we krwi (Blood Alcohol Level - BAL)
 • system punktów karnych (The Demerit Point System)
 • zasady w przypadku zbliżania się pojazdu uprzywilejowanego

Zasady:

 • W momencie kiedy prowadzisz pojazd, Twój poziom alkogolu we krwi musi być równy zero.
 • Każdy pasażer musi mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
 • Nie możesz kierować samochodem, jeśli nie towarzyszy Ci kierowca, który posiada prawo jazdy kategorii G lub wyższej, nie krócej niż 4 lata. Towarzyszący kierowca, musi być jedynym pasażerem, musi znajdować się na przednim siedzeniu pasażera a poziom alkoholu w jego krwi musi być mniejszy niż 0.05%.
 • Nie możesz poruszać się na drogach, na których dopuszczalna prędkość przekracza 80km/godzinę
 • Nie możesz poruszać się na drogach oznaczonych jako Highway 400, QEW, DVP, Gardiner Expressway, E.C. Row Expressway i Consetoga Parkway w Kitchener-Waterloo.
 • Jednak, jeśli towarzyszy Ci licencjonowany instruktor z Ontario, możesz poruszać się po drogach dowolnego typu.

Test na Prawo Jazdy kategorii G2

Wymagania:

 • Musisz mieć prawo jazdy kategorii G1 przez conajmniej 12 miesięcy zanim spróbujesz podejść do egzaminu na kategorię G2 (możesz jednak wziąć udział w kurs zatwierdzony przez MTO i uzyskać prawo jazdy kategorii G2 w okresie 8 miesięcy)
 • Jeśli spełniasz wszystkie wymagania dotyczące kierowcy w kategorii G1, możesz zarezerwować egzamin (G1 Exit Test). Egzamin ten sprawdza podstawowe umiejętności kierowania samochodem. Zapytaj nas o nasz pakiet G1 Exit Test.

Zasady:

 • W momencie kiedy prowadzisz pojazd, Twój poziom alkoholu we krwi musi bć równy zero.
 • Każdy pasażer musi mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
 • Jeśli masz 19 lat lub mniej, lub Twoje prawo jazdy kategorii G1 zostało wydane przed: 1 września 2005, obowiązują Cię następujące ograniczenia: od północy do 5am - jesteś uprawiony(a) do posiadania tylko jednego pasażera w wieku 19 lat lub mniej, przez pierwsze 6 miesięcy posiadania prawa jazdy kategorii G2. Po upływie 6 miesięcy, aż do momentu zdania pełnej licencji (G) lub po przekroczenia wieku 20 lat, możesz przewozić do 3 pasażerów w wieku 19 lat lub młodszych.
 • Powyższe ograniczenia (wieku) nie obowiązują jeśli:
 • towarzyszy Ci kierowca, posiada prawo jazdy kategorii G lub wyższej, nie krócej niż 4 lata. Towarzyszący kierowca, musi być jedynym pasażerem, musi znajdować się na przednim siedzeniu pasażera a poziom alkoholu w jego krwi musi być mniejszy niż 0.05%, LUB
 • towarzyszą Ci członkowie najbliższej rodziny, opiekun lub opiekunka, lub osoby spokrewnione z Tobą (rodzina, małżeńśtwo, common law, lub adopcja

Test na Prawo Jazdy kategorii G

Wymagania:

 • musisz posiadać prawo jazdy kategorii G2 przez conajmniej 12 miesięcy
 • w momencie kiedy spełnisz powyższe wymagania dla kierowcy kategorii G2,
  możesz zarezerwować termin egzaminu na prawo jazdy kategorii G2 (tzw. G2 Exit Test)
ENG www.NaukaJazdy.ca